Europa SIF

FASE A GIRONI

GRUPPO A

  • Atletico Martin’s – Lega Cuneo 1993 – Cuneo
  • Rapid Porta Furba – Fantacalcio Boccea – Roma
  • Gigante Baba – FantaMax – Ravenna
  • Ma Braviiissimi FC – Lega Tantovincoio – Pisa

1^ Giornata, 16/10/2016

Atletico Martin’s – Ma Braviiissimi FC  1-3 (68-80)

Rapid Porta Furba – Gigante Baba 0-1 (61,5-69)

2^ Giornata, 23/10/2016

Gigante Baba – Atletico Martin’s 2-3 (75-81)

Ma Braviiissimi FC – Rapid Porta Furba  2-0 (72,5-59,5)

3^ Giornata, 6/11/2016

Gigante Baba – Ma Braviiissimi FC 4-2 (84,5-76,5)

Rapid Porta Furba – Atletico Martin’s 2-0 (75-62,5)

4^ Giornata, 13/11/2016

Atletico Martin’s – Rapid Porta Furba 1-1 (70-67,5)

Ma Braviiissimi FC – Gigante Baba 0-2 (63-72,5)

5^ Giornata, 11/12/2016

Rapid Porta Furba – Ma Braviiissimi FC 1-0 (67-63)

Atletico Martin’s – Gigante Baba 2-0 (75-60)

6^ Giornata, 18/12/2016

Gigante Baba – Rapid Porta Furba 0-2 (55,5-73,5)

Ma Braviiissimi FC – Atletico Martin’s 0-0 (63,5-56,5)

Rapid Porta Furba RAPID PORTA FURBA 10
gigantebaba GIGANTE BABA 9
atletico martins2 ATLETICO MARTIN’S 8
MABRAVIIISSIMI FC MA BRAVIIISSIMI FC 7

GRUPPO B

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016

 

1^ Giornata, 16/10/2016

2^ Giornata, 23/10/2016

3^ Giornata, 6/11/2016

4^ Giornata, 13/11/2016

5^ Giornata, 11/12/2016

6^ Giornata, 18/12/2016